Financial Aids & Scholarships

EDUCATIONAL LOANS

Published by Rueben Raj on 23 Feb, 2019

1. Skim Prihatin Pendidikan 1Malaysia (SPP1M) Maybank

Skim Prihatin Pendidikan 1Malaysia (SPP1M) merupakan skim tambahan yang boleh dikatakan sebagai bantuan kewangan pendidikan yang ditawarkan untuk memberi manfaat kepada mahasiswa.

Skim ini dilaksanakan sebagai bantuan kewangan untuk pelajar yang berkelayakan menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana (masters) di universiti-universiti terbaik dalam negara.

Skim ini adalah hasil kolaborasi antara Maybank dan Yayasan Peneraju untuk membantu pelajar yang memerlukan. Jumlah pembiayaan adalah sehingga RM200,000.00.
 

KRITERIA

Warganegara Malaysia

Berumur 18 hingga 35 tahun

Pelajar semester dua dan keatas yang memilki CGPA 3.00 dan ke atas.

Pelajar sepenuh masa

Program pengajian di universiti yang diluluskan oleh Yayasan Peneraju

Pemohon perlu memastikan yuran pengajian terdahulu telah dilangsaikan.
 

AMAUN

Pembiayaan maksimum pengajian sehingga RM 200,000

 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SPP1M, boleh klik DI SINI.

 

2. Yayasan Bank Rakyat’s Pinjam Pendidikan Boleh Ubah (PPBU)

PPBU ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti pendidikan peringkat tinggi dari Sijil Kemahiran, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Profesional, Ijazah Sarjana, dan Doktor Falsafah (PH.D). Matlamatnya adalah untuk membantu pembangunan sosial dan ekonomi rakyat Malaysia dengan membolehkan murid-murid yang cerah tetapi memerlukan pendidikan siswazah di Institusi Institusi dan Institusi Pengajian Tinggi Awam Swasta atau Swasta di negara ini secara sepenuh masa.

 

KELAYAKAN

Warganegara Malaysia

TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan penerimaan tawaran kajian.

TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian untuk Sijil Kemahiran Malaysia, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.

TIDAK melebihi 45 tahun selepas tamat pengajian untuk Ijazah Sarjana, Doktor & PhD.

Pengesahan kemasukan dari universiti ATAU swasta Universiti ATAU Pusat Latihan.

Pemohon mesti mempunyai / membuat akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki minimum RM100 akaun.

Hanya bidang pengajian yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) / Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) / Majlis Latihan Vokasional Malaysia (NVTC) / Agensi Kerajaan

(Malaysia) yang berkenaan dan diakui oleh Lembaga Pemegang Amanah YBR.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PPBU, boleh klik DI SINI.

 

 

3. MARA

Program Pinjaman Belajar MARA atau Skim Pinjaman Pelajaran (SPiP) diperkenalkan pada tahun 1966 apabila Majlis Amanah Rakyat (MARA) dibentuk. Pelajar terpaksa memohon kepada institusi masing-masing sebelum memohon pinjaman.

 

JENIS:

SPiP Program Khas (Program Khas)

Untuk lepasan SPM cemerlang yang ingin mengikuti kursus pra-universiti seperti (tetapi tidak terhad kepada) ADFP, Tahap A, Baccalaureate Antarabangsa (IB) dan Australia Matrikulasi (AUSMAT).

 

SPiP Pinjaman Terbuka (Pinjaman Terbuka)

Pinjaman ini biasanya diberikan kepada pelajar Bumiputera berkelayakan untuk meneruskan pengajian di Institut Pengajian MARA (IPMa) dan Institusi Pengajian Tinggi swasta tempatan (IPTS).

 

KELAYAKAN

Keperluan umum menghendaki anda adalah warganegara Malaysia dengan status bumiputera dan memperoleh sekurang-kurangnya kredit dalam Bahasa Melayu di peringkat SPM / SPMV.

Tidak pernah ditaja oleh mana-mana badan biasiswa di peringkat pendidikan yang sama.

Institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau institusi pengajian tinggi swasta diiktiraf oleh Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan.

Kini sedang menjalani / mendaftar dalam kursus yang amat penting untuk MARA.

Status sosioekonomi keluarga di mana pendapatan bersama bercukai tahunan ibu bapa atau suami isteri mestilah tidak melebihi RM80,000.

 

CARA MEMOHON

Lawati http://eduloan.mara.gov.my/ dan masukkan butiran anda.

 

4. Maju Institute of Education Development (MIED)

 

MiED menawarkan pinjaman belajar kepada pelajar yang memerlukan dan meneruskan pendidikan tinggi mereka dengan apa-apa sahaja:
a. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
b. Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
c. Universiti luar negeri / Asing yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

 

KELAYAKAN

 

Menjadi Warganegara Malaysia.
Mempunyai rekod akademik yang baik dan sebaik-baiknya aktif dalam aktiviti kurikulum.
Telah mendapat kemasukan ke Institusi yang diiktiraf untuk Kursus yang Diluluskan.
Mesti pelajar sepenuh masa.
Pelajar dari institusi swasta dan tempatan perlu memohon pinjaman PTPN terlebih dahulu
Pemohon yang memenuhi status sosioekonomi keluarga juga akan diambil kira.
Keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang mendapat kemasukan ke TAFE COLLEGE, Seremban dan AIMST UNIVERSITY, Kedah.

 

JUMLAH PINJAMAN

 

Pinjaman belajar MiED hanya akan meliputi, sebahagian daripada yuran pengajian yang akan dibayar terus kepada institusi.
Pinjaman yang diluluskan hanya untuk tahun semasa permohonan.

 

CARA MEMOHON


Muat turun dan cetak borang yang telah lengkap

Sila isi borang permohonan dalam talian (Aplikasi ditutup pada masa ini).

Borang Permohonan Semak Semakan Pinjaman Belajar dan Semakan Pinjaman Belajar yang lengkap dengan semua dokumen yang dikehendaki dikembalikan ke alamat yang dinyatakan di bawah:
Maju Institut Pembangunan Pendidikan (MiED) Tingkat 1,
Menara Manickavasagam, No.1, Jalan Rahmat,
50350 Kuala Lumpur.

MiED memerlukan DUA PENJAMIN.

Penjamin mestilah

Warganegara Malaysia.
Gaji asas lebih daripada RM 1,000.00 sebulan.
Mesti di bawah umur lima puluh (50) tahun dari tarikh permohonan.
Tidak “disenaraihitamkan” atau diisytiharkan sebagai “bankrap”.
Penjamin diperlukan untuk menyerahkan salinan kad pengenalan, terkini 2 bulan payslips atau penyata bank yang disahkan (jika menganggur) atau borang BE.
Hanya salah seorang penjamin boleh menjadi ahli keluarga

Maklumat hubungan: Tel: 03-40452689 / 03-40503107

Alamat: Maju Institut Pendidikan Pendidikan (MIED), Tingkat 8, Menara Manuckavasagam, No. 1, Jalan Rahmat, 50350 Kuala Lumpur.www.mied.com.my

Subscribe to Our Newsletter Be notified first !